Syftet med valutahandel är att gardera och säkra sig för valutaförändringar. Det gäller för företag som antingen exporterar eller importerar varor och tjänster där betalningen erläggs i någon annan valuta än landets egna. Det gäller även när betalning sker med kryptovaluta. Vissa marknadsaktörer vill ibland ta en spekulativ position genom valuta trading. De kan välja att köpa valutan a vista (fysiskt köp av valuta till dagens kurs), eller inta någon form av position i derivat, optioner eller terminer, som är anpassad till deras marknadstro vad gäller den aktuella valutans utveckling.

Att handla valutor

Det går att handla valutor hos de flesta banker. Bankerna har ofta särskilda forex- eller valutaavdelningar som dels ger råd, dels prissätter derivatprodukterna där valuta utgör den underliggande tillgången. Det finns även aktörer på webben som erbjuder handelsplattformar för valutahandel med olika instrument. I samband med valutahandel kräver bankerna att det finns valutakonton för de valutor som handlas samt en depå samt att det finns tillräckliga säkerheter inom ramen för en limit. De derivatprodukter som är vanligast vid valutahandel är terminer, optioner och CFD. Optioner och CFD är instrument med s.k. hävstångseffekt, vilket innebär att du kan vinna och förlora mer än det belopp som du har investerat.

Att handla kryptovaluta

Det finns ingen principiell skillnad att handla kryptovalutor, t.ex. bitcoin, ethereum, jämfört med att handla valutor som är utställda av olika länders riksbank. Däremot finns det flera olika handelsplattformar på internet som är specialiserade på handel med kryptovalutor, vilket gör att det finns flera olika marknadsaktörer som erbjuder sådan handel.

Handelsstrategier för företag som har en existerande affär i en valuta

Om ditt svenska företag exporterar varor till Tyskland och affären görs i Euro får företaget en valutaposition mot Euro, s.k. valutarisk. Om den svenska kronan stärks mot euron innan du växlar in dina euros till svenska kronor kommer du att göra en valutaförlust och vice versa. Utgångspunkten för företag som har affärer med utländska kunder eller leverantörer är att säkra värdet av den utländska valutan, att försäkra bort valutarisken. Ofta för att försöka säkerställa att de som minst når den aktuella budgetkursen för respektive valuta. De kan välja att antingen terminssäkra eller optionssäkra sina valutapositioner. Det finns många olika strategier att använda sig av, en del innehåller högre risk och en del är i princip riskfria.

Spekulativ valutahandel

Det finns marknadsaktörer som är villiga att ta på sig risk för att ha möjlighet att tjäna på förändringar i valutakurser. De ger uttryck för sin marknadstro genom att köpa eller sälja olika derivatprodukter. Flera olika strategier och kombinationer kan användas. Innan optionen eller terminens löptid har gått ut kan de gå ur sina positioner genom att inta en spegelvänd position (identisk affärsvolym, löptid och lösenkurs). När de tar en spegelvänd position låser de in och säkrar sina vinster eller minimerar sina förluster. Det är nödvändigt att kontinuerligt ha en god kontroll på värdet på de positioner intas för att kunna vidta åtgärder om det behövs på grund av kraftig förändrad kurs i den underliggande valutan.

Kategorier: Ekonomi