Vad innebär en hundförsäkring?

En hundförsäkring är till för dig och din hund för att skydda er mot både veterinärvårdskostnader samt livförsäkring om din hund skulle avlida.

När hunden är valp kan uppfödaren från det att hunden är 6 veckor gammal, teckna en valpförsäkring, uppfödarförsäkring eller dolda-felförsäkring. Det gör alla seriösa hunduppfödare. När du köper din hund av en hunduppfödare ska du kolla upp om det finns en uppfödarförsäkring och hur länge den gäller, en uppfödarförsäkring brukar kunna gälla upp till tre år från det att försäkringen tecknades. Det är alltså en fördel med uppfödarförsäkring då den ger försäkringsskydd upp till tre år, det finns dock undantag där vissa försäkringsbolag friskriver sig om tiken byter försäkring. En hundförsäkring kan normalt sett tecknas upp till det att din hund blir 6-7år.

Kom ihåg att det alltid är du som hundägare som står för försäkringen, därför kan det även vara bra att kolla upp så att du får det som behövs till din hund. Jämför först försäkringarna så att du hittar rätt försäkring. Du har 14 dagars ångerrätt på försäkringar, så hittar du något bättre efter du redan tecknat kan du alltid ångra din försäkring.

Livförsäkring för hund

En del av hundförsäkringen består av en livförsäkring. Livförsäkringen ger ersättning om din hund skulle avlida. Det du får från livförsäkringen om din hund avlider är en engångsersättning som betalas ut under förutsättningen att din hund inte har uppnått en viss ålder. Beloppet från livförsäkringen räknas ned ju äldre din hund blir, vanligtvis skrivs livbeloppet ned 20% för varje år med undantag för t.ex försäkringsbolaget Dina Försäkringar. Beroende på din hundras och ditt försäkringsbolag sätter man olika ålderstak om t.ex 8, 10 eller 12 år. När ålderstaket är uppnått gäller inte längre hundförsäkringen.

Försäkringsbeloppet för livförsäkringen kallas livbeloppet. Livbeloppet ska som högst motsvara marknadsvärdet för din hund vilket grundar sig i inköpspris, meriter från utställningar/tävlingar, avel och stamtavla. Tänk på att höja livbeloppet vartefter din hund meriterar sig inom tävlingar, prov och avel vilket höjer marknadsvärdet din hund. Sätter du ett högre försäkringsbelopp än det som du betalade för hunden, och inte har något täckning i form av meriter, kan du bli anmäld för försäkringsbedrägeri. Livförsäkringen brukar dock inte vara så dyr, för varje 1000 kr ökning i livbelopp brukar livförsäkringen öka med max 100 kr.

Det finns undantag för livförsäkringen som inte ger ersättning vid t.ex beteende-, lynnes- och tandfel. Andra undantag brukar vara om din hund inte kan användas i avel p.g.a nedärvda fel och sjukdomar.

Veterinärvårdsförsäkring för hund

En veterinärvårdsförsäkring ersätter kostnader som uppstår vid veterinärvård. Endast legitimerade veterinärer får utföra behandling och ge vård till din hund. Hundförsäkringen ger ersättning för kostnader som uppkommer om din hund blir drabbad av en sjukdom eller råkar ut för en olycka.

Sjukdomar och skador som påbörjats innan försäkringen tecknas, samt sjukdomar som påbörjas inom karenstiden från det att försäkringen tecknades ersätts aldrig (Under karenstiden kan det vara smart att investera i en hundgrind, www.hundgrind.com). Vanligtvis får du själv betala den grundläggande självrisken samt en viss procentuell del av vårdkostnaden, runt 10% – 30%. Det finns dock en del undantag i hundförsäkringen som du ska kolla upp i gällande försäkringsvillkor. Kostnader som t.ex veterinärresor och förebyggande behandling för din hund ger ingen ersättning.

Hur stor ersättningen är för veterinärvårdsförsäkringen grundar sig på försäkringsbeloppet som normalt sett ligger på 15000 kr per försäkringsperiod. Ligger din hund i en högre riskgrupp kan dock försäkringsbeloppet komma att räknas högre om du vill det. Behöver du nyttja hundförsäkringen flera gånger per år brukar man snabbt komma upp i försäkringsbeloppet för veterinärvårdsförsäkringen.

Dolda fel för hundförsäkringar

När du tecknar din hundförsäkring reserverar sig försäkringsbolagen mot dolda fel. Det innebär att sjukdomar och skador som fanns när försäkringen tecknades inte ger någon ersättning. Dessutom innebär en nytecknad hundförsäkring en viss karenstid om 20 – 30 dagar, uppstår det veterinärvårdskostnader p.g.a sjukdom inom karenstiden ges sådana inte heller någon ersättning. Karenstiden gäller såklart inte vid olycksfall för din hund. Du måste kolla igenom villkoren med ditt försäkringsbolag, vissa försäkringsbolag har en striktare hållning och ger ingen ersättning om din hund skulle bli smittad under karenstiden.

Självrisk nyttjande av hundförsäkringen

När du använder veterinärvårdsförsäkringen så utfaller en självrisk som du betalar. Självriskens storlek brukar kunna påverkas av hur stor försäkringspremie du betalar, betalar du en lägre försäkringspremie så brukar det resultera i en högre självrisk. Självrisken är indelad i perioder, du betalar självrisk endast en gång inom självriskperioden oavsett hur många gånger du nyttjar försäkringen inom perioden. De flesta försäkringsbolag har även en rörlig del som du får betala själv, den brukar ligga mellan 10% – 30% av veterinär- och vårdkostnaderna. Ett undantag är försäkringsbolaget If som endast har en fast självrisk att betala, ingen rörlig del alls oberoende av kostnaden.

Kategorier: BloggDjur