Massage för äldre

Massage för äldre

Ju äldre vi blir desto stelare och fulla av krämpor blir vi, och detta beror på två avgörande faktorer. Den ena är det fysiska åldrandet som gör att till exempel muskelmassa bryts ner med ungefär en procent per år efter trettiofem, men också eftersom vi rör oss mindre på äldre Läs mer…